Thông báo biểu diễn Tiết mục Văn nghệ của Trường ĐH Kinh tế
Ngày 14/11/2019

Vào lúc 19 giờ 30 (Thứ Sáu), ngày 15 tháng 11 năm 2019, Tiết mục Văn nghệ của Trường ĐH Kinh tế sẽ được biểu diễn tại Hội thi Văn nghệ Đại học Huế, lần thứ II- năm 2019.

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Kính mời toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường quan tâm tham gia cổ vũ.

 

 

hce.edu.vn