Chương trình Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối kinh tế và kinh doanh (ICYREB 2019)
Ngày 02/12/2019

 Với mong muốn tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học trẻ có cơ hội trao đổi, chia sẻ thông tin, thảo luận và công bố những công trình nghiên cứu khoa học cũng như kinh nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan đến kinh tế và quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế tổ chức Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối kinh tế và kinh doanh (ICYREB 2019):

Thời gian: Ngày 06/12/2019

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế, 99 Hồ Đắc Di, TP. Huế

Chương trình Hội thảo đính kèm

Mọi thông tin chi tiết và cập nhật về Hội thảo truy cập tại trang web https://icyreb.com

hce.edu.vn