Thông báo về việc kê khai quét vân tay
Ngày 08/11/2018

 Thực hiện Thông báo của Hiệu trưởng về việc chấn chỉnh nề nếp, kỳ luật lao động, phòng TCHC thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị các nội dung sau:

1. Bảng minh chứng khấu trừ thời gian quét vân tay, phòng TCHC chỉ nhận minh chứng được nộp trước 16h ngày Thứ 2 hàng tuần (cho minh chứng khấu trừ thời gian quét của tuần trước đó). Bảng khấu trừ (theo mẫu đính kèm) phải có chữ ký duyệt của Ban giám hiệu trước khi nộp cho phòng TCHC. 
 
2. Kết quả khấu trừ quét vân tay chỉ được nộp minh chứng 1 lần trong tuần và không được điều chỉnh.
Tháng 11/2018 áp dụng hình thức khấu trừ mới này.
 
Kính thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị để quán triệt CB, VC và người lao động đơn vị mình thực hiện.
Trân trọng cảm ơn.
 
 
NQDAT